Ny opgave – nye muligheder

AN-TV blev stiftet som antenneforening i 1993, hvor Aalborg Kommune overdrog det bynet, som kommunen havde etableret, til AN-TV.

Det var borgere i det oprindelige forsyningsområde – Aalborg og Nørresundby – som sammen stiftede foreningen, der i mere end 25 år drev og udviklede antenneanlægget.

Opgaven udviklede sig hurtigt til at skabe de bedste rammer for borgernes adgang til tv, internet og kommunikationstjenester i stadig større dele af Aalborg Kommune.

TV Aalborg var det sidste navn på den lokale tv-station, hvor AN-TV i knap 20 år havde sendetilladelsen. (Foto Svenn Hjartarson/Studio 03)

Nu har foreningen solgt kabelnettet til Stofa, og foreningen har derfor fået en ny opgave:

TV Aalborg kunne også ses med web-tv. Programoversigten lå på AN-TVs hjemmeside. (Foto Svenn Hjartarson/Studio 03)
AN-TV Nyt udkom i 25 år og blev husstandsomdelt i foreningens dækningsområde. (Foto Svenn Hjartarson/Studio 03)

’Foreningens formål er at støtte offentlige samt almennyttige formål i Aalborg Kommune.’

I mere end 25 år har mange borgere taget del i løsningen af den fælles opgave, som antenneforeningen varetog. De har hver især ydet deres bidrag til at skabe den formue, der nu helt naturligt gives tilbage som støtte til offentlige og almennyttige formål i kommunen.

Formål, hvor borgere i Aalborg også samles om fælles opgaver som for eksempel kulturelle og udviklende aktiviteter.

Det er altså en ny opgave, som AN-TV nu har taget fat på. Den giver os nye muligheder for at skabe de bedste rammer for en udvikling, der kan gøre en reel forskel for borgere, foreninger og fællesskaber – og dermed sætte sine spor i eftertiden.

AN-TV Husets mobilbutik fungerede som en rullende filial, der gjorde holdt ved butikscentre, boligforeninger og offentlige trafikknudepunkter. (Foto Svenn Hjartarson/Studio 03)

AN-TVs bestyrelse

Jakob K. Svendsen, formand
Henrik Viholm, næstformand
Helle Frederiksen
Henrik Yde
Ib Fruensgaard
John Hjelm
Søren Meier Jensen
Anemarie Hedehus

Vi er rigtig forventningsfulde til den proces, som vi nu sætter i gang. Vi håber, at der er stor foretagsomhed og iderigdom ude hos jer. Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger.

Jakob K. Svendsen, formand for AN-TV. (Foto Svenn Hjartarson/Studio 03)