For at sikre en fair og effektiv proces ønsker AN-TV at præcisere nogle generelle kriterier, der vil blive lagt vægt på, når indkomne ansøgninger skal vurderes.

AN-TV vil kun overveje ansøgninger, der holder sig inden for foreningens formål: ’… at støtte offentlige samt almennyttige formål i Aalborg Kommune.’

Foto af skærmbillede fra info-kanalen
AN-TV Huset på Boulevarden i Aalborg formidlede service, support og salg til medlemmerne. (Foto Svenn Hjartarson/Studio 03)

’… at støtte offentlige samt almennyttige formål i Aalborg Kommune.’

I arbejdet med ansøgninger vil AN-TV følge disse retningslinjer:

 • Erfaring og kompetencer. Ansøgere skal have den nødvendige erfaring og de nødvendige kompetencer til at gennemføre projektet. Eventuelle samarbejdspartnere skal have relevant erfaring og relevante kompetencer.
 • Innovativt og nytænkende. Ansøgninger, der præsenterer innovative og nytænkende ideer og tilgange, vil blive vægtet positivt.
 • AN-TV accepterer kun ansøgninger, der beskriver fremtidige projekter og initiativer, og som søger midler til at finansiere disse. AN-TV opfordrer derfor alle ansøgere til at sikre sig, at deres projekt er fremadskuende, og at det ikke har været gennemført tidligere.
 • Efter indstilling fra bestyrelsen og efter behandling i repræsentantskabet kan AN-TV give særlige, enkeltstående bevillinger til projekter uafhængig af de fem overordnede temaer, som AN-TV ellers har besluttet, at støtten skal falde inden for.
 • Hvis bestyrelsen ønsker at yde økonomisk støtte til et projekt på 500.000 kr. eller derover, skal dette ønske fremsættes til behandling for AN-TV’s repræsentantskab. Repræsentantskabet bliver orienteret om, at ansøgningen på over 500.000 kr., som bestyrelsen har afvist.
 • AN-TV vil ikke overveje ansøgninger, der er kommercielt orienterede, eller som er religiøst eller politisk motiverede.

AN-TV opfordrer alle interesserede ansøgere til grundigt at overveje ovenstående kriterier, inden de sender en ansøgning.

AN-TV støtter ikke

 • Privatøkonomiske formål, private og enkelte personer.
 • Initiativer og projekter, der er eliteprægede.
 • Formidlingsprojekter, kampagner eller tidsskrift- og bogudgivelser.
 • Rejser og udflugter.
 • Der ydes ikke støtte til løbende drift, eller til drift efter et projekts afslutning.
Foto af skærmbillede fra info-kanalen
På jagt efter forstyrrende signaler hos et medlem, der har problemer med sit wifi. (Foto Svenn Hjartarson/Studio 03)

Udbetaling og afrapportering

Som udgangspunkt vil støttemodtageren modtage sin udbetaling, når projektet er afsluttet.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt, at AN-TV og støttemodtager udarbejder en mere detaljeret aftale omkring tidspunkter for udbetaling af støtte afhængig af behovet for startkapital.

I forbindelse med et projekts afslutning skal støttemodtager sende en kortfattet tilbagemelding til AN-TV i form af billeder og en tekst om projektet, som kan publiceres på AN-TVs hjemmeside.

Teksten skal beskrive, hvordan projektet har gjort en forskel, og hvilken virkning det har haft.

Foto af skærmbillede fra info-kanalen
Forbindelsen fra en udendørs stander og frem til AN-TVs anlæg bliver tjekket. (Foto Svenn Hjartarson/Studio 03)