Repræsentantskab

AN-TVs øverste myndighed er repræsentantskabet, der bliver valgt med hele vores forsyningsområde som valgområde.

Medlemmerne af repræsentantskabet fordeler sig på fire valggrupper:

 • Gruppe 1: 
  2 medlemmer vælges af Aalborg byråd
 • Gruppe 2: 
  Almennyttige boligselskaber/-foreninger vælger kollektivt 1 medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer.
 • Gruppe 3: 
  Andelsbolig-/ejerforeninger og udlejningsejendomme vælger kollektivt 1 medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer.
 • Gruppe 4: 
  De øvrige medlemmer vælger 1 medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer.

Repræsentantskabets 57 medlemmer bliver valgt til en periode på fire år. Hvis du vil vælges til repræsentantskabet, skal du have bopæl i Aalborg kommune, og bortset fra de repræsentanter, der er udpeget af byrådet, er det et krav, at du er medlem af AN-TV.

Næste valg til repræsentantskab finder sted i slutningen af 2021. Valggruppe 2 vælges efter en særlig valgforordning. Se under vedtægter.
Valggrupperne 3 og 4 sammensættes ved et direkte valg, som alle medlemmer har adgang til, når de tilhører den pågældende valggruppe.
Der indkaldes via dagspressen, hjemmeside og informationskanal.

AN-TV's repræsentantskab består af disse 57 medlemmer:

Valggruppe 1

Valggruppe 2

Valggruppe 3

Valggruppe 4

Programpakker

I samarbejde med Stofa udbyder AN-TV 100 tv-kanaler, som du også selv kan sammensætte dit eget miks af.

AN-TV Nyt

Fire gange om året udkommer medlemsbladet AN-TV Nyt, hvor du kan læse de seneste nyheder omkring AN-TV.