Fremhævede artikler fra AN-TV nummer 73 
- 25. årgang 2020

// MEDLEMSBLAD

AN-TV OVERDRAGER SINE AKTIVER TIL STOFA

Efter indstilling fra en enig bestyrelse har repræsentantskabet i AN-TV godkendt, at Stofa overtager det fulde ejerskab for drift og udvikling af alle anlæg og kundeforhold. AN-TVs formand, Jakob K. Svendsen, ser beslutningen som udtryk for rettidig omhu.

 

Det var en historisk beslutning, da et stort flertal i AN-TVs repræsentantskab stemte for at lade det fulde ejerskab overgå til Stofa. I mere end 25 år har antenneforeningen forsynet medlemmerne i dækningsområdet med tv og radio, men i de senere år har foreningens rolle været udfordret.

- Vi oplever en stærk øget konkurrence på tv-markedet, som har gjort det nødvendigt at nytænke den partnerskabsaftale, som vi indgik med Stofa i 2017, siger AN-TVs formand, Jakob K. Svendsen.

- Vi har gennem en årrække kunnet se, at forbrugerne rykker væk fra det traditionelle flow-tv og over på streaming. Vi må erkende, at vores formål som antenneforening, der primært formidler tv-pakker til medlemmerne, er ved at være udtjent. For at overleve skal der flere kræfter til, end dem vi råder over. De kræfter har vores mangeårige samarbejdspartner Stofa, siger Jakob K. Svendsen.

EN UDLØBSDATO

Udviklingen betyder, at AN-TVs medlemstal i flere år har været for nedadgående. Det har gjort det vanskeligere for foreningen at forhandle gode priser hjem til medlemmerne, og samtidig har den teknologi, som AN-TV bygger på, en udløbsdato.

- Vi er i fuld gang med at gennemføre en opgradering til Docsis 3.1 – det såkaldte giganet – og det bliver en stor gevinst for vores medlemmer. Men i AN-TV vurderer vi, at det bliver den sidste, store investering i det fiberforlængede coax-anlæg. Herefter vil man inden for 10 til 15 år med al sandsynlighed overgå til rene fiberforbindelser, og den opgave har Stofa både kompetencerne og ressourcerne til at løfte, siger Jakob K. Svendsen.

Han fortæller, at aftalen med Stofa nu skal godkendes af konkurrencemyndighederne. Det forventer han vil ske i løbet af efteråret, hvorefter aftalen vil kunne træde endeligt i kraft.

- Det betyder, at vi får mulighed for at give vores medlemmer en rabat på deres tv-pakke på 37,50 kr. pr. måned i tre år. Samtidig vil vi modtage et betydeligt kontantbeløb i forbindelse med overdragelsen af antenneforeningens aktiver til Stofa. Beløbet har en størrelse, så det vil kunne gøre mærkbar gavn i dækningsområdet, siger Jakob K. Svendsen. 

ET ANDET FORMÅL

Det betyder, at AN-TV skal i gang med at gentænke foreningens formål.

- Stofa overtager vores brand, men det betyder ikke, at foreningen ophører. Vi skal have en ny målsætning og revideret vores vedtægter. Vi skal sikre et velovervejet og gennemarbejdet grundlag for, hvordan vores midler kan bruges til gavn for medlemmerne. Vores tanke er at finde et formål, hvor vi giver tilbage og efterlader noget, som AN-TV vil blive husket for, siger Jakob K. Svendsen.

Han glæder sig over, at den proces, der forestår, bakkes op af en enig bestyrelse og et stort flertal i foreningens repræsentantskab.

- Det er rigtig mange midler, som vi skal bruge i foreningens interesseområde, hvor de kan gøre gavn. Derfor kræver alle beslutninger om fordeling af midlerne tre fjerdedels flertal i repræsentantskabet, understreger Jakob K. Svendsen.

// MEDLEMSBLAD

GIGANET PÅ VEJ

Opgraderingen af AN-TVs kabel-tv-net til et giganet går nu ind i den afsluttende fase.

Nu går den sidste fase af giganetopgraderingen i gang. Det betyder, at AN-TVs medlemmer snart kan få højere internethastigheder, skarpere billedkvalitet og et endnu mere stabilt signal.

I den forestående fase bliver hovedstationen på Grønlandstorv lukket og erstattet af to nye teknikhuse. Et i Aalborg og et i Nørresundby. Trods forsinkelser p. grund af coronaudbruddet håber projektleder Karsten Frost, at giganet-opgraderingen kan være gennemført inden årets udgang.

- Med teknikhusene øger vi medlemmernes forsyningssikkerhed, idet de to huse populært sagt kan forsyne hinanden. Samtidig bliver byen delt op i flere fiberringe. Det betyder, at hvis et kabel bliver gravet over, så kan signalet stadig nå frem – blot den modsatte vej rundt, forklarer projektleder Karsten Frost fra Stofa.

I det hele taget får AN-TVs medlemmer med giganettet en meget mere stabil teknologi stillet til rådighed.

PROAKTIV FEJLRETNING

I 170 gadeskabe bliver der skiftet til en ny databaseret teknik, der muliggør, at man kan øge overvågningen og den proaktive fejlretning i anlægget.

Det betyder i praksis, at man vil kunne identificere og rette en fejl, inden den bliver mærkbar for det enkelte medlem. Det har stor betydning i en tid, hvor hjemmets dataforbindelse nu er lige så vigtig som forsyningen med el og vand.

Tv-signalerne bliver i den afsluttende fase flyttet længere ned i frekvensområdet, så de bliver mindre modtagelige for udefrakommende forstyrrelser fra for eksempel mobilnettet.

- Når vi har gennemført opgraderingen i hele AN-TVs dækningsområde, kan foreningens medlemmer tilmelde sig giganettet med mulighed for bredbåndshastigheder helt op til 1 Gbit.

Det vil til den tid kræve et teknikerbesøg, hvor der foretages nogle mindre justeringer af den indendørs antenneinstallation. De vil omfatte udskiftning af antennedåsen på væggen og et nyt modem. Vælger man derimod at beholde sin nuværende bredbåndshastighed, skal der ikke ske nogle ændringer i hjemmet, siger Karsten Frost.

Det skal der heller ikke i denne omgang. Ingen af AN-TVs medlemmer behøver at være hjemme, når Stofa gennemfører den forestående opgradering. Al arbejdet foregår uden for boligerne og kun i dagtimerne.

// MEDLEMSBLAD

NY VÆLG SELV LØSNING

Med Vælg Selv-pakker kan AN-TVs medlemmer nu sammensætte deres egen pakke med tv-kanaler og streamingtjenester. Pakkeløsningen udbydes i tre forskellige størrelser.

 

Vælg Selv-pakker er en ny fleksibel tjeneste, hvor medlemmerne selv kan blande deres eget sortiment af tv-kanaler og streamingtjenester.

Man kan købe 10, 20 eller 30 point og blande, som man har lyst, af et udvalg bestående af cirka 65 tvkanaler og 5 streamingtjenester. De udbudte tv-kanaler og streamingtjenester ”koster” fra 1 til 5 point at lægge ind i en Vælg Selv-pakke. Variationen skyldes, at Stofa betaler forskellige priser for de kanaler og tjenester, der indgår i Vælg Selv-løsningen, forklarer Jacob Zentio Larsen, der er direktør for Produkter & Teknik i Stofas moderselskab, Norlys Digital.

Når man køber en Vælg Selv-pakke, er den fyldt op med et udvalg af tvkanaler. Man kan skifte ud i pakkens indhold, når man har lyst. Det gør man på Mine Sider på stofa.dk. Når man vælger en ny tv-kanal eller streamingtjeneste, er den låst i 30 dage. Herefter kan man frit udskifte den igen.

KORT ELLER BOKS

Hvis man udelukkende vælger at lægge tv-kanaler ind i sin Vælg Selv-pakke, kan man fint benytte en kortlæser med kort. Hvis man også har streamingtjenester i sin Vælg Selv-pakke, skal man have en tv-boks fra Stofa. Her anbefaler AN-TV den nye boks, der er designet til at samle tv og streaming i ét univers. Boksen kan lejes for blot 30 kr. om måneden. 

Det er en forudsætning, at man har Lille Tv-pakke for at kunne købe en Vælg Selv-pakke, og hvis man ikke ønsker en vælg selv-løsning, udbyder AN-TV fortsat både Lille, Mellem og Stor Tv-pakke.

Du kan få yderligere information om Vælg Selv-pakkerne i AN-TV Huset, hos Stofas kundeservice eller på stofa.dk.

// MEDLEMSBLAD

OPDATERING AF NY TV-BOKS

Sidste år introducerede Stofa en ny tv-boks, der integrerer flow-tv og streaming i ét univers. Nu er boksen blevet opdateret med en række forbedringer i brugeroplevelsen.

Midt i april blev den nye tv-boks fra Stofa opdateret. Det skete online, uden at brugerne selv skulle gøre noget. Det fortæller Jacob Zentio Larsen, der er direktør for Produkter & Teknik i Stofas moderselskab, Norlys Digital.

- Med opdateringen har vi foretaget en lang række forbedringer i brugeroplevelsen. Det drejer sig om menuer, navigation og hele den måde, som man bevæger sig rundt i boksens univers på, forklarer han. 

Jacob Zentio Larsen fortæller, at boksen er udviklet i partnerskab med Googles Android TV, der har skullet godkende den nye version. Det foregår i Korea og Kina, hvor opgaverne har stået i kø på grund af de forsinkelser, som corona-udbruddet har skabt. Derfor blev opdateringen ikke som planlagt klar sidst i marts, men først midt i april.