Fremhævede artikler fra AN-TV nummer 70 
- 24. årgang 2019

// MEDLEMSBLAD

NYT DISTRIBUTION AF AN-TV NYT

Fra næste udgivelse vil AN-TV Nyt ikke længere blive omdelt til adresser, der siger nej tak til reklamer. Vi giver her et overblik over de mulig-heder, som du fremover vil have for at læse bladet. 

Som medlemsblad er AN-TV Nyt blevet omdelt til alle husstande i antenneforeningens dækningsområde. Sådan har det været i de 24 år, hvor bladet er udkommet. 

På det seneste har vi desværre oplevet, at det har givet problemer i forhold til modtagere, der har valgt at sige nej tak til reklamer. 

AN-TV har derfor besluttet at omlægge distributionen af AN-TV Nyt fra og med efteråret 2019. 

Hvis du accepterer reklamer, har omlægningen ingen betydning for dig. Du vil fortsat modtage bladet i din postkasse. Siger du til gengæld nej tak til reklamer, har du forskellige muligheder, som du kan vælge imellem, for fortsat at kunne læse bladet. 

Sådan kan du framelde ”Nej tak” 

Hvis du er tilmeldt en af ordningerne ”Reklamer – Nej tak” eller ”Reklamer og gratisaviser – Nej tak”, men fortsat ønsker at modtage AN-TV Nyt i din postkasse, er du nødt til at afmelde din ”Nej tak”-ordning. 

Vær opmærksom på, at ”Nej tak”-ordningerne ikke længere administreres af Post Nord, men fra september 2018 af FK Distribution. Skiftet betyder, at du som forbruger skal henvende dig til FK Distribution for at framelde dig ”Nej tak”-ordningerne. Det gør du via hjemmesiden www.fk.dk 

Du kan også ringe til: FK Distribution, Bredebjergvej 6, 2630 Taastrup, Tlf. 43 43 99 00 

// DIN ANTENNEFORENING

HJÆLP TIL DIT WIFI

Hvis du har udfordringer med dit trådløse netværk i hjemmet, er Stofas wifi-scanner et effektivt og bruger-venligt hjælpemiddel, som du kan downloade gratis. 

Stofas wifi-scanner har været tilgængelig i fire måneder, og i AN-TV Huset tøver butikschef Kasper Cheng-Ottzen ikke med at betegne scanneren som en succes. 

- Den har virkelig givet nogle af vores medlemmer en aha-oplevelse, siger han. 

Wifi-scanneren er en telefon-app, der kan hentes i App Store eller på Google Play. Den virker på alle trådløse netværk uanset udbyder. 

- Når man har startet app’en på sin telefon, går man rundt i hjemmet med telefonen. Man skal simpelthen vise den hele sit hjem, og undervejs kan man markere, hvilket rum man befinder sig i, forklarer Kasper Cheng-Ottzen. 

Analyse og forslag

På hele ruten fortæller app’en, hvor der er stærkt og svagt wifi. Det markeres med henholdsvis et grønt og et rødt signal. Samtidig laver app’en en analyse af den samlede situation i hjemmet og kommer med forslag til forbedrin-ger. Det kan for eksempel være, at man skal flytte sin router, opsætte ekstra udstyr, der forlænger signalet, eller simpelthen udskifte den eksisterende router. 

- Scanneren er et effektivt og brugervenligt hjælpemiddel til at finde de svage punkter i ens hjem i forhold til wifi. Man får alle måleresultaterne med det samme og kan handle på baggrund af dem, siger Kasper Cheng-Ottzen. 

Stor tilfredshed

Det betyder, at en del af den fejlfinding, som Stofas teknikere tidligere har stået for, kan mange medlemmer nu selv udføre med wifi-scanneren. Dermed kan de også i mange tilfælde spare et teknikerbesøg. 

- Vi oplever en stor tilfredshed blandt de medlemmer, der har benyttet scanneren. Nogle opdagede, at deres modem var fejlplaceret eller forældet, mens andre fandt ud af, at modemmet ikke rakte til hele hjemmet, og at de var nødt til at forlænge signalet med ekstra udstyr. I AN-TV Huset er vi naturligvis altid klar med råd og vejledning, og her kan man også hente en lille og overskuelig guide, der med få ord fortæller, hvordan man kommer godt i gang med at benytte wifi-scanneren, siger Kasper Cheng-Ottzen. 

// NYT FRA FORENINGEN

MitTv LUKKER

Med MitTv introducerede AN-TV og Stofa det totalt frie tv-valg, men desværre har interessen for at abon-nere på tjenesten været så begrænset, at den må lukke. 

Den 1. maj er alle MitTv-abonnenter blevet varslet om lukningen via e-mail. De er i stedet blevet præsenteret for tilbud på AN-TVs tv-pakker med rabat i de første tre måneder. 

MitTv-funktionerne på SmartTv-boksen (køb og automatisk fornyelse af kanaler) lukker den 29. maj. 

Samme dag bliver der åbnet for, at alle abonnenter kan se samtlige tv-kanaler i MitTv frem til den 1. juli. Ingen vil altså miste adgang til indhold i den periode, hvor deres kanaler udløber. 

MitTv-abonnementet, der opkræves via regning, løber frem til den 1. juli, hvor det automatisk stopper. 

Har du spørgsmål i forbindelse med lukningen af MitTv, er du velkommen til at henvende dig i AN-TV Huset, hvor vi står klar til at hjælpe dig. 

// NYT FRA FORENINGEN

HUSK OPSÆTNING AF NYT BETALINGSKORT

I sommeren 2019 modtager mange danskere et nyt betalingskort. Det har betydning hos AN-TV Mobil, hvor al opkrævning sker via kundens kort. 

Vi ved af erfaring, at nogle kunder glemmer at opdatere deres betalingsinformationer, når de modtager et nyt kort. Resultatet er, at deres betaling bliver afvist. 

Husk derfor, at et nyt betalingskort altid skal opsættes på AN-TV Mobils hjemmeside på adressen an-tvmobil.dk. Alternativt kan du henvende dig i AN-TV Huset med det nye kort samt billedlegitimation. Så hjælper vi dig med opsætningen af de nye betalingsinformationer. 

// DE UNGES DOM

KREATIVT LØFT MED SKØNHEDSFEJL

AN-TV har fået en tids-svarende hjemmeside, men den bør i højere grad sætte fokus på foreningens berettigelse, lyder dommen fra to unge aalborgensere. 

AN-TV har fået ny hjemmeside. Det var også tiltrængt, hvis man spørger to repræsentanter for byens unge generation, Ingrid Østergaard Møller og Sofus Toft Åberg. 

De går begge i 3.g på Aalborg Katedral-skole, og de har tidligere udtalt sig kritisk om AN-TVs image. De kaldte det støvet. I den forbindelse var der også hug til den tidligere hjemmeside, der blev betegnet som gammeldags og ude af trit med de forventninger, man må have til en forening, der beskæf-tiger sig med den digitale verden. 

Der var kort sagt brug for et imageløft. Spørgsmålet er så, om den nye hjemmeside er et skridt i den rigtige retning. Vi har inviteret Ingrid Østergaard Møller og Sofus Toft Åberg til at tage den debat med formanden for AN-TVs informationsudvalg, Henrik Yde, der er ansvarlig for den nye hjemmeside. Og han kan hurtigt ånde lettet op. 

- Jeg synes, at hjemmesiden har fået et kreativt løft. Den nye side er overskuelig, og den er nem at finde rundt på. Samtidig virker den ærlig. Man er ikke i tvivl om, at siden vil informere frem for at sælge noget. Det virker seriøst, siger Ingrid. 

Sofus nikker. 

- Ja, AN-TV har fået en hjemmeside, der afspejler den tidsalder, som vi lever i, siger han. 

Over udløbsdato

Henrik Yde er helt på det rene med, at den gamle hjemmeside for længst havde overskredet sin udløbsdato. Det handler blandt andet om, at trafikken ikke længere kun kommer fra computere. Faktisk kan han se, at den nye hjemmeside hovedsagelig tilgås fra tablets og mobiltelefoner. 

- Det er rigtig godt, at man kan tilgå den nye side fra alle platforme, siger Ingrid. 

- Hvis jeg blot skal hente en oplysning på siden, vil jeg bruge min telefon. Det afgørende er, hvilket indholdselement jeg går efter. Jeg ville for eksempel benytte en computer, hvis jeg gik ind for at læse foreningens blad, siger hun. 

At AN-TVs nye hjemmeside først og fremmest er beregnet til at blive læst, passer Sofus godt. 

- Så synes jeg, at en film, hvor man viser, hvad man skal gøre, giver rigtig god mening. Det vil helt klart virke bedre end en lang tekst, hvor man forklarer opsætningen. 

Skønhedsfejl

Trods de positive toner er Ingrid og Sofus enige om, at der også er plads til forbedringer. 

- Hvis jeg klikker på en artikel på for-siden, så kommer jeg ikke direkte ind på artiklen. Jeg skal i stedet scrolle ned for at finde den, og det er forvirrende. Jeg forventer, at en forsidehenvisning fører mig direkte til den ønskede artikel, siger Sofus. 

Han er heller ikke helt tilfreds med opsætningen, når artikler fra AN-TV Nyt hentes ind på hjemmesiden. 

- Der opstår nogle tvungne orddelinger i teksterne. Det er selvfølgelig skønhedsfejl, men jeg synes, at de er forstyrrende. Nu er siden jo stadig under udvikling, så jeg håber, at I får justeret de ting henad vejen, siger Sofus. 

Både han og Ingrid fremhæver, at der under menupunktet ”Om AN-TV” mangler en kort introduktion til foreningen. 

- I bør tage i betragtning, at der er rigtig mange, som ikke ved, hvad AN-TV er. Det er fint, at jeg i menupunktet kan klikke mig videre til foreningens besty-relse, udvalg og historie, men allerførst bør der være en kort og præcis introduktion til AN-TV, for at alt det andet skal give mening. En sådan introduktion kan man finde, når man scroller ned på forsiden, og det er godt. Men den bør også være under det menupunkt, der handler om AN-TV, siger Sofus. 

Kontakt til unge

Selvom Ingrid og Sofus siger god for AN-TVs nye hjemmeside, så tvivler de stærkt på, at det ad den vej er realistisk at rekruttere et større antal unge medlemmer til foreningen. En indsats på de sociale medier tror de heller ikke på. 

Ingen af dem ser ret meget fjernsyn, og de har heller ikke en forventning om at komme til det. Ingrid ser nyheder på TV2 News, mens Sofus ser fodbold, og det er stort set det. 

- Så det er ikke særlig sandsynligt, at jeg vil have et fjernsyn og en tv-pakke, når jeg flytter hjemmefra, siger Ingrid. 

Henrik Yde medgiver, at det er en stor udfordring for AN-TV at nå de unge ge-nerationer. Han fortæller, at foreningen i de kommende år vil satse mere på streaming, og det han kalder ”cherry picking”, hvor forbrugerne selv plukker de programmer, som de ønsker at se. 

Men den udmelding bekymrer Ingrid, der er aktiv i Den Grønne Studenter-bevægelse. 

- Streaming er meget forurenende. Den enorme indsamling, behandling og formidling af data er voldsomt ressourcekrævende og ødelæggende for miljøet, siger hun. 

God begyndelse

Trods udfordringerne med at nå den unge generation ser Sofus trods alt den nye hjemmeside som et skridt i den rigtige retning. 

- Jeres nye side giver et godt overblik over de tv-kanaler og tv-pakker, som I udbyder, og man kan se, hvad de enkelte ting koster. Det er en god begyndelse, siger han. 

Ingrid nikker. 

- Ja, det er jeg helt enig med Sofus i, og så skal I virkelig sørge for at få for-talt, hvad AN-TV er, og hvad foreningens berettigelse er. Ellers er der alt for mange, der ikke vil forstå, hvad de skal bruge AN-TV og den nye hjemme-side til. 

Henrik Yde takker Ingrid og Sofus for deres kvalificerede indlæg. Dem vil han tage med i det videre arbejde med hjemmesiden.